Lieta T-345/12: Vispārējās tiesas 2015. gada 28. janvāra spriedums – Akzo Nobel  u.c./Komisija Konkurence — Administratīvais process — Eiropas ūdeņraža peroksīda un perborāta tirgus — Lēmuma, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums, publicēšana — Lūguma par konfidencialitātes ievērošanu attiecībā uz informāciju, kas Komisijai sniegta, piemērojot tās paziņojumu par sadarbību, noraidījums — Pienākums norādīt pamatojumu — Konfidencialitāte — Dienesta noslēpums — Tiesiskā paļāvība