Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9527 – New Media Investment Group/Gannett Co) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2019/C 336/03