Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.9527 – New Media Investment Group/Gannett CO) Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP) 2019/C 336/03