Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9527 — New Media Investment Group/Gannett CO) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP) 2019/C 336/03