Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9527 – New Media Investment Group/Gannett CO) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2019/C 336/03