Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9527 – New Media Investment Group / Gannett CO) Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ) 2019/C 336/03