Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 22, 22 styczeń 2011