Wyrok Sądu (siódma izba) z dnia 14 marca 2014 r.#HeidelbergCement AG przeciwko Komisji Europejskiej.#Konkurencja – Postępowanie administracyjne – Decyzja w sprawie żądania informacji – Konieczność żądanych informacji – Obowiązek uzasadnienia – Proporcjonalność.#Sprawa T-302/11. Wyrok Sądu (siódma izba) z dnia 14 marca 2014 r.