Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1161/2013 z dnia 7 listopada 2013 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pecorino di Picinisco (ChNP)]