Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 239, 06 październik 2009