Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 272, 13 września 2014