Decyzja Komisji (UE) 2015/1072 z dnia 1 października 2014 r. w sprawie pomocy państwa wdrożonej przez Niemcy na rzecz Propapier PM2 GmbH – Pomoc państwa SA.23827 (2013/C) (ex NN 46/12) (ex N 582/07) (notyfikowana jako dokument nr C(2014)6837) (Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)Tekst mający znaczenie dla EOG