Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 123, 24 maj 2006