2013/187/UE: Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 18 kwietnia 2013 r. zmieniająca decyzję 2005/1/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Republice Czeskiej w odniesieniu do wzorów stosowanych w ramach zatwierdzonych metod klasyfikacji oraz w odniesieniu do prezentacji takich tusz (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 2037)