Pisemne zapytanie E-012857/13 Tadeusz Cymański (EFD), Zbigniew Ziobro (EFD) oraz Jacek Włosowicz (EFD) do Komisji (Wiceprzewodniczącej/Wysokiej Przedstawiciel). Wiceprzewodnicząca/Wysoka Przedstawiciel – Prześladowania chrześcijan w Iranie