TITJUR Z Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Wahl της 26ης Σεπτεμβρίου 2013. # Z. κατά A Government department και The Board of management of a community school. # Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Equality Tribunal - Ιρλανδία. # Προδικαστική παραπομπή - Κοινωνική πολιτική - Οδηγία 2006/54/ΕΚ - Ίση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών εργαζομένων - Κατά νόμο μητέρα που απέκτησε τέκνο κατόπιν συμφωνίας παρένθετης μητρότητας - Μη χορήγηση σε αυτή άδειας μετ’ αποδοχών που αντιστοιχεί σε άδεια μητρότητας ή σε άδεια υιοθεσίας - Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία - Οδηγία 2000/78/EΚ - Ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία - Απαγόρευση κάθε δυσμενούς διακρίσεως λόγω αναπηρίας - Κατά νόμο μητέρα που αδυνατεί να τεκνοποιήσει - Ύπαρξη αναπηρίας - Κύρος των οδηγιών 2006/54 και 2000/78. # Υπόθεση C-363/12.