Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 284, 16 listopad 2005