Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7549 – CGG/Wood Mackenzie/JV) (Tekst mający znaczenie dla EOG)