Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 19, 21 styczeń 2005