Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CA 290, 27 październik 2010