Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 306, 29 listopad 2008