Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, R 010, 15 styczeń 2013