/* */

Sprawy połączone T-445/09 i T-448/09: Postanowienie Sądu z dnia 16 stycznia 2013 r. — Centre national de la recherche scientifique przeciwko Komisji