Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CE 103, 28 kwiecień 2005