Sprawa C-380/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de Baleares (Hiszpania) w dniu 16 lipca 2015 r. – Francisca Garzón Ramos i José Javier Ramos Martín/Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A. i Intercotrans S.L.