Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 263, 10 sierpień 2004