Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 321, 08 grudzień 2005