Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 336, 16 listopad 2013