Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 228E, 7 sierpnia 2013