Marcuccio przeciwko Komisji TITJUR Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (w składzie jednego sędziego) z dnia 27 czerwca 2013 r. # Luigi Marcuccio przeciwko Komisji Europejskiej. # Sprawy pracownicze - Postępowanie - Ustalenie kosztów. # Sprawa F-11/09 DEP.