Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 293, 24 październik 2006