Pisemne zapytanie E-010491/13 Paweł Zalewski (PPE) oraz Robert Sturdy (ECR) do Komisji. Spór handlowy trwający między UE a Rosją w sprawie opłat za recykling pojazdów