Sprawa C-15/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 10 stycznia 2013 r. Datenlotsen Informationssysteme GmbH przeciwko Technische Universität Hamburg-Harburg PROPCELEX