Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 15 kwietnia 2013 r. # Henrik Andersen przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu Unii Europejskiej. # Sprawa F-1/12. Andersen przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu TITJUR