Sprawa C-405/14: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 11 czerwca 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší správní soud – Republika Czeska) – PST CLC a.s./Generální ředitelství cel (Odesłanie prejudycjalne — Klasyfikacja taryfowa — Ważność pkt 2 tabeli zawartej w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 384/2004 w okresie od 22 marca 2004 r. do 22 grudnia 2009 r. — Stosowalność tego przepisu do zgłoszeń celnych złożonych w roku 2008 — Klasyfikacja produktów przeznaczonych do komputerów, składających się z rozpraszacza ciepła i wentylatora)