Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 180, 10 lipiec 2007