Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 312, 21 listopad 2013