Mål T-699/15: Tribunalens dom av den 21 juni 2017 – City Train mot EUIPO (CityTrain) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket CityTrain — Frist för ingivande av överklagande — Oförutsebar omständighet — Absoluta registreringshinder — Beskrivande karaktär — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b och c och 7.2 i förordning (EG) nr 207/2009)