Mål T-396/13: Tribunalens beslut av den 26 januari 2015 – Dosen mot harmoniseringsbyrån – Gramm (Nano-Pad) (Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Återkallelse av ansökan om ogiltighetsförklaring — Anledning saknas att döma i saken)