Vec T-396/13: Uznesenie Všeobecného súdu z  26. januára 2015 – Dosen/ÚHVT – Gramm (Nano-Pad) ( „Ochranná známka Spoločenstva — Návrh na vyhlásenie neplatnosti — Späťvzatie návrhu na vyhlásenie neplatnosti — Zastavenie konania“ )