Sprawa T-396/13: Postanowienie Sądu z dnia 26 stycznia 2015 r. – Dosen/OHIM – Gramm (Nano-Pad) (Wspólnotowy znak towarowy — Wniosek o unieważnienie prawa do znaku — Wycofanie wniosku o unieważnienie prawa do znaku — Umorzenie postępowania)