Mål T-19/12: Tribunalens dom av den 14 maj 2013 — Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik mot harmoniseringsbyrån — Impexmetal (IKFŁT KRAŚNIK) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering av gemenskapsfigurmärket IKFŁT KRAŚNIK — Det äldre gemenskapsfigurmärket FŁT — Relativa registreringshinder — Förväxlingsrisk — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)