Lieta T-19/12: Vispārējās tiesas 2013. gada 14. maija spriedums — Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik /ITSB — Impexmetal ( “IKFŁT KRAŚNIK” ) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “IKFŁT KRAŚNIK” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas grafiska preču zīme “FŁT” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)