Asia T-19/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.5.2013 — Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik v. SMHV — Impexmetal (IKFŁT KRAŚNIK) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin IKFŁT KRAŚNIK rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön kuviomerkki FŁT — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)