Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.7793 – Lone Star Fund IX/MRH) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)