Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7793 – Lone Star Fund IX/MRH) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP)