Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7793 – Lone Star Fund IX/MRH) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG)