Sprawa T-506/14: Skarga wniesiona w dniu 27 czerwca 2014 r. – Grandi Navi Veloci przeciwko Komisji