Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 244, 04 październik 2005