Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 52, 24 lutego 2015